Innhold
  
  

Terminliste for langløp på skøyter 2018/2019

De fleste løpene i denne terminlisten foregår på vanlige skøytebaner med fellesstart og valgfri tidtaking. Flere av arrangørene på listen arrangerer også parløp med åpen påmelding og bedrift/veteran klasser. Sjekk arrangørenes nettsider eller Norges Skøyteforbunds langløpssider på: https://nsf.klubb.nif.no/Hurtiglop/Sider/Langlop.aspx

Det tas forbehold om feil i oversikten og vi oppfordrer løpere til å sjekke arrangørenes nettsider eller kontakte arrangøren direkte for detaljerte opplysninger.  Husk at gjennomføring av utendørsarrangement, spesielt på natur-is er betinget av værforholdene!

Tren for skøytestatuetten

Vil du ha noe å strekke deg etter kan Norges Skøyteforbund friste med det flotte langløpsmerket i gull, sølv og bronse. 

Merkekravene er som følger:

Bronse:             50 km / 2 eller flere løp

Sølv:                   100 km / 3 eller flere løp

Gull:                   150 km / 4 eller flere løp

Som gyldige løp regnes fellesstart på distanser fra 5km og oppover.  Løpene må være gått i én og samme sesong (1/7 – 31/3)

En enda bedre gulrot er den flotte Langløpsstatuetten som kan bestilles når man har klart gullmerket i 5 sesonger totalt.  Deretter kan man fortsette å sikte mot ny statuett for hvert 5. gullmerke.  Rekorden så langt er 25 Gullsesonger på rad!

Registreringskort for merke/statuett samt mer informasjon om langløp i Norge finnes på

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Langl%C3%B8p/registreringskort%20langl%C3%B8p.pdf

God skøytesesong!

Norske løp

Julaften 24.desember 2018 (ikke bekreftet – sjekk nettside)

Nisseluemila

Sted: Risenga, Asker Påmelding: På banen før start Start: kl 10:15 Distanse: 10 km – ta med nisselue!

Web: https://askerskoyteklubb.klubb.nif.no/langlop/Sider/Hjem.aspx

2. Juledag onsdag 26.desember 2018

Medistermarathon

Sted: Valle Hovin Kunstis, Oslo Påmelding: På banen før start Start: kl 10:15 Distanse: 10–21-30-42 km

Web: http://www.riktor.no/lik

Nyttårsaften tirsdag 31.desember 2018

Champagnemila

Sted: Valle Hovin Kunstis, Oslo Påmelding: På banen før start Start: kl 10:15 Distanse: 10 km

Web: http://www.riktor.no/lik

Søndag 6. januar 2019 (ikke bekreftet dato)

Villbåstingen

Sted: Båstad kunstisbane Påmelding: På banen før start Start: kl. 11:00  Distanse: Gå så langt du klarer på 4 timer!

Web: https://www.facebook.com/groups/206373109568065/?fref=ts

Lørdag 19. januar 2019

Amundløpet

Sted: Dølisjøen, Sør-Odal Påmelding: På arrangørens nettside Start: kl 12:00 Distanse: fra 5 km til 50 km

Web: http://slastad-il.no/amundlopet.no.html           

Søndag 10. februar 2019

Setskog Skøytefestival

Sted: Innsjøen «Setten» i Aurskog Høland.  Påmelding: På nett / på banen før start
Start: Se arrangementets hjemmeside  Distanse: Se arrangementets hjemmeside

Web: http://setskogskatingfestival.com/ 

Søndag 17. februar 2019

Mjøsløpet - turløp på skøyter

Sted: Møsa v/Lillehammer.  Påmelding: På nett / på banen før start
Start: Se arrangementets hjemmeside  Distanse: 10, 20, 50, 100 km

Web: http://vingnesvikaskoytebane.no/wp/vingneslopet/ - https://www.facebook.com/vingnesvikaskoytebane/

Torsdag 7. mars 2019

ASK-mila

Sted: Valle Hovin Kunstis Påmelding: liste på VH/innen 30 min før start Start: kl18:00/19:00 Distanse: 5-10-21 km

Web: http://www.aktivsk.no

Søndag 10.mars 2019 (ikke bekreftet dato)

Paddehatten

Sted: Båstad kunstisbane Påmelding: På banen før start Start: kl 11:00 Distanse: Gå så langt du klarer på 4 timer!

Web: https://www.facebook.com/groups/206373109568065/?fref=ts

Karusell-løp

 

Valle Hovin Kunstis, Oslo

LIK-Mila

Dato: alle tirsdager fra 6/11-2018 tom  5/3-2019, unntatt 31.12 (se Champagnemila) – totalt 17 tirsdager.  

Påmelding: Ved start Start: kl 20:30 Distanse: 10 km

Web: http://www.riktor.no/lik / -  http://www.vallehovin.no

 

Bymiljømila – Oslo Øst

Dato: Alle lørdager fra og med 10/11-2018 tom  3/3-2019, unntatt 24.11 og 23.02 grunnet stevnearrangement.   

Påmelding: Ved start Start: kl 11:30 Distanse: 10 km

Web: http://www.riktor.no/lik /http://www.vallehovin.no

 

Risenga Kunstis, Asker

Dato: fra og med 1/11: hver tirsdag og torsdag kl 18:30 Distanser: 5-10 km.

Mulighet for å leie transpondere (MyLaps) – se webside for detaljer

Web: http://www.asker.skoyteklubb.no/?modul=side&id=95

 

Myhrer stadion, Eidsvoll

Eidsvollkarusellen

Dato: avhenger av isforhold – se webside for oppdateringer Påmelding: på banen innen 18:30 Start: kl 19:00 Distanse: 5-10 km

Web: http://www.etf-skoyter.no/forside  

 

Marienlyst stadion, Drammen, langløpskarussell

Dato: se nettside  Påmelding: på banen ved start (avgift kr. 30,-)  Start: kl 18:15

Distanse: 5000 m Web: http://www.drammenssk.org/nyheter  


Utenlandske

 

Sverige:

Svenska Skridskoförbundet

Se også:  http://www.isplanket.com   og www.speedskaters.se

SylvesterLoppet (http://www.orsamoraskating.se  ) Orsa: Valgfri distanse.

MånSkrinnet (http://www.orsamoraskating.se ) Orsa: Valgfri distanse.

ZornSkrinnet (http://www.orsamoraskating.se  )  Mora: Valgfri distanse.

Krogrännet (www.krogrannet.nu ) ca. 30 km.

Runn Winter Week (http://en.runnwinterweek.se/index.html) Falun Borlänge.  Diverse løp, inntil 150 km.

RunnSkrinnet (http://en.runnwinterweek.se/index.html ) Falun Borlänge: 30 km, 60 km og 90 km. 

Ornäsrännet (www.ornasrannet.com ), Borlänge/Falun: 5 km, 10 km, 21 km og 42 km.

KNSB Grand Prix (http://en.runnwinterweek.se/index.html) Falun: 60 / 80 km.

Vikingarännet (www.vikingarannet.com ), Uppsala – Stockholm: 8/2-2015 -  20km, 50 km og 80 km.

SiljanSkrinnet (http://www.orsamoraskating.se  )  Orsa: 10 km, 30 km, 60 km og 90 km.

Bothnialoppet (www.bothnialoppet.se ) Luleå og Piteå

 

Danmark: se http://www.hlf72.dk

Har ny kunstisbane på Genforeningspladsen utenfor København sentrum.  Ingen informasjon om langløp p.t.

 

Finland:

Finland Ice Marathon http://www.finlandicemarathon.com/ Kuopio,21.-24.  februar 2018: 12.5, 25, 50, 100 og 200 km.

 

Nederland:

En rekke maratonløp, se https://knsb.nl/marathon/

 

Nordamerika:

Se webside for oppdatert informasjon: http://www.marathonskating.org/

Alaska: https://www.meetup.com/Alaska-ice-skaters/

Oregon: http://www.skatethelakeportland.com/

Minneapolis: http://www.loppet.org/cityoflakesloppet/loppet-events/saturday/speedskating-loppet/

Vermont: http://kingdomgames.co/283-2/

 

 

Østerrike:

Se webside for oppdatert informasjon: https://www.weissensee.com/de/natureislauf/eisschnelllaufen/


1
  

Hva er langløp

Alle skøyteløp med fellesstart over distanser på mer enn 5000m faller inn under definisjonen "langløp".  De fleste arrangementene er åpne for alle uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller klubbtilhørighet.  De vanligste distansene er: 5000m, 10 000m, 20 000m, halvmarathon og helmarathon.  Det arrangeres osgå timesløp, 50, 100 og 200 km løp.  De fleste langløp arrangeres på en vanlig skøytebane.  I Sverige og Finland er det et godt tilbud av langløp på islagte vann.  Dette er også i ferd med å utbre seg i større grad i Norge

Hvem går langløp

Langløp er en fin utfordring både for konkurranseløpere og mosjonister.  Det er også en fin innfallsport til skøytesporten for utøvere fra andre idretter som f.eks. sykling, orientering, roing og skiløping.  Det kan være et godt tilbud til tidligere aktive og foreldre til unge skøyteløpere og på den måten øke tilslutningen og bredden i klubbens aktiviteter.

Arrangering av langløpskarusell

Langløpskarusellen er et enkelt arrangement uten konkurranseklasse.  Det er lite ressurskrevende, og er godt egnet til å rekruttere nye løpere og skape ny aktivitet på banen.

Her er noen tips til hvordan man kan få i gang en langløpskarusell.

Planlegging og administrasjon

 • Sett opp faste løpsdager/tidspunkt.  Fast ukedag er en ting som gjør det letter å trekke med nye løpere
 • Informer med oppslag, på internett og i lokalavisen
 • Påmelding enten før start, eller etter målgang
 • Pass på å ha en person på banen ved start som organiserer startfeltet og setter i gang løpet
 • Før oversikt over løpsdager, hvem som har deltatt og hvor langt de har gått.  Forbundskontoret/langløpsutvalget kan være behjelpelige med å utforme registreringsark for Microsoft Excel
 • Oversikt over gjennomførte løp sendes skøyteforbundet etter sesongslutt for oppdatering av statistikker og som grunnlag for merkebestillinger

Startavgift:

Typisk startavgift er 50,- / pr. løpsdag.  Det går også an å tilby sesongpakke inkludert langløpsmerket til de som ønsker det. 

Startlisens

Det kreves ikke særskilt startlisens for langløpskaruseller uten konkurranseklasse.  For de som ønsker det har skøyteforbundet en egen tur- og mosjonslisens som dekker denne aktiviteten. 

Gjennomføring av løpet:

Deltagerne samles til start av løpsleder

Løpsleder orienterer om «trafikkregler».  De viktigste er:

 • De raskere løperne skal passere de langsommere på utsiden
 • Løperne skal holde seg på linje og kun gå utenfor annen løper for å passere
 • Det skal ikke skiftes bane på vekslingssiden.  Det betyr at løperne må gå ca 13 runder for 5000 m, ca 26 runder for 10.000 m
 • NSF Langløp - Merker og statuetter

  Norges Skøyteforbunds langløpsmerke er noe å strekke seg etter for alle som deltar i skøytelangløp.  Som langløp regnes alle løp med fellesstart over distanser på mer enn 5 km.  Løpene arrangeres stort sett på ordinære 400m baner, men kan også arrangeres på sjøis.  Se egen kobling til denne sesongens terminliste.

  Langløpsmerket

  Langløpsmerket finnes i tre valører.  Her er merkekravene:

  - Bronse: 50 km i minst 2 løp
  - Sølv: 100 km i minst 3 løp
  - Gull: 150 km i minst 4 løp

  Som godkjente løp gjelder løp arrangert i tråd med NSF's bestemmelser for langløp.  I praksis gjelder dette alle løp arrangert med fellesstart over distanser på mer enn 5 km.

  Pris for langløpsmerket er 75,- + porto

  Langløpsstatuetten

  Langløpsstatuetten er et ettertraktet mål for de virkelige milslukerne.  For å kunne få statuetten må man ha klart kravet til gullmerket minimum 5 ganger.  Statuetten er en flott skøyteløper på sokkel med plakett med løperens navn, antall gullsesonger og årstallet for statuettkravet.  Statuetten finnes for 5, 10, 15, 20 og 25 gullsesonger og videre for hver 5 gullsesong

  Pris for statuett: 500,- + forsendelseskostnader

  ​Merke og statuett bestilles ved utfylling og innsending av registreringsskjema .  Husk å angi at du ønsker å bestille merke / statuett. 


2

 Aktuelt