Innhold
  
  

​Hurtigløp på skøyter er en idrettsgren hvor utøverne konkurrerer om å gå på skøyter på isen så fort som mulig.

Betegnelsen brukes spesielt om den grenen av skøytesporten der løperne starter parvis i delte baner på en rundbane, der løperne rangeres etter tid (og eventuelt sammenlagt poengsum etter 4 løp).

På norsk brukes betegnelsen hurtigløp på skøyter om konkurranser på en lang rundbane (400 m). Hurtigløp på skøyter er i det olympiske programmet for vinteridrett.

Hurtigløp på skøyter fra Wikipedia

Historien om hurtigløp fra Skøytemuseet

1

 Aktuelt