Innhold
1
Informasjon
Hva er inline?
Inline, eller rulleskøyter som er det mer folkelige navnet på idretten, er kort sagt skøyteaktiviteter på små hjul. Inline er det offisielle navnet, men det er også et samlebegrep eller en fellesbetegnelse for flere ulike idretter/disipliner som alle utøves på små hjul. De internasjonale engelskspråklige navnene på disiplinene er (pr. 2018):
• Artistic - Kunstløp på rulleskøyter i ulike former.
• Roller Freestyle - Øvelser/konkurranser i ramper etc.
• Inline Alpine - Alpine liknende øvelser som slalåm, storslalåm og parallellslalåm på rulleskøyter.
• Inline Downhill - Utforkjøring på rulleskøyter og skatboard.
• Inline Freestyle - Øvelser/konkurranser i tekniske disipliner på rulleskøyter
• Inline Hockey - Hockey aktivitet på rulleskøyter.
• Roller Derby - Kontaktsport som utøves på rulleskøyter. Sporten går ut på at utøverne, oppdelt i to lag, konkurrerer på en oval innendørsbane og poeng deles ut til en spiller som kjører forbi hvert medlem av motstanderlaget. Laget med flest poeng ved kampens slutt har vunnet.
• Rink Hockey - Hockey aktivitet på rulleskøyter.
• Skateboarding - Skateboard (rullebrett) aktiviteter og konkurranser.
• Speed (speedskating) - Den inline disiplinen som likner mest på tradisjonelt hurtigløp på skøyter på is. Den kan utøves på bane og vei/gate på rulleskøyter hvor alle hjulene står på ei linje i et understell under skoen.

Inline internasjonalt?
Internasjonalt er alle disse 10 disiplinene organisert under paraplyen til FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports). Inline internasjonalt sokner altså ikke til ISU  som f.eks. de tradisjonelle skøytedisiplinene hurtigløp og kunstløp på is som Norges Skøyteforbund har organisert i Norge i over hundre år.

Inline i Norge?
I Norge er det altså Norges Skøyteforbund som organiserer inline, men ikke alle de 10 inline disiplinene som internasjonalt sokner til FIRS, foreløpig kun to av dem:
• Speed (speedskating)
• Roller derby (se egen info under GRENER)

Inline Speed  hva er det?
Som nevnt ovenfor er speed den inline disiplinen som ligner mest på hurtigløp på skøyter på is. Av samtlige inline disipliner er nok denne blant de største, og den har relativt stor internasjonal utbredelse. Det arrangeres verdensmesterskap årlig. Idretten er stor i Asia og i Sør-Amerika, men også i andre deler av verden har den et godt fotfeste. I Europa er det først og fremst i land som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia og Belgia idretten er utbredt. I Norden er Danmark det landet hvor speed disiplinen har størst utbredelse. 

Speed er en relativt ny konkurranseidrett i Norge. Det kanskje mest kjente inlineløpet i denne disiplinen for nordmenn, og det inlineløpet hvor det hittil (2018) har deltatt flest nordmenn, er faktisk Berlin Marathon – Inlineskating i Tyskland.  Dette håper vi vil endre seg med tiden etter som løpstilbudet vokser i Norge. For det har vært arrangert noen få løp regelmessig i Norge i en årrekke, både gateløp og baneløp, og det vil bli arrangert løp i årene som kommer. Hadsel Maraton i Vesterålen og Landsbyrennet i Randaberg i Rogaland var to løp på gate/landevei som som hadde inline klasser i mange år fram til og med sesongen 2014. Dette var kombinerte konkurranser med klasser for løping, rulleski og inline, og de ble arrangert av klubber som soknet til andre særforbund enn Norges Skøyteforbund. Etter dette har det årlig vært arrangert tre rene inline gateløp på en gokartbane på Reve i Klepp kommune i Rogaland av Austrått IL sin inlinegruppe. Dette er ikke mye, det er en begynnelse.
Baneløp er kun arrangert i Sandefjord, fordi den første inline banen i Norge med internasjonale mål ble bygget der. Men 2017 kom det en i Asker og i 2018 ble nok en bane i Nord-Odal klar. Når antallet baner vokser vil det forhåpentligvis bli flere baneløp.

Speed er en godt regulert inline disiplin med mange spennende konkurranseformer på bane (200m oval med dosserte svinger) og på vei/gate. Den den korteste distansen på gate/vei er 200m og den lengste distansen er maraton (42 km). Øvrige distanser på gate er: 500m, 5000m, 10000m og 20000m hvor det konkurreres på ulike måter. På bane konkurreres det også på ulike måter over følgende distanser: 300m, 500m, 1000m, 10000m og 15000m. Det konkurreres på mange ulike måter på disse distansene.  Aktuelt