Innhold
1
Om NSF

Norges Skøyteforbund (NSF) ble stiftet 27. februar 1893. 

Norges Skøyteforbund administrerer is-idrettene hurtigløp, kortbaneløp, kunstløp og rulleskøytegrenene inline og roller derby.

I tillegg kan langløp på skøyter nærmest sees på som en egen gren. NSF er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, det internasjonale skøyteforbundet – ISU (International Skating Union) og det internasjonale rulleskøyteforbundet – Federation International de Roller Skating (FIRS)

Norges Skøyteforbund
Postadresse:
0840 OSLO
Telefon: 21 02 97 20

Bank: DnB NOR - konto 5134.06.09550

 Aktuelt