Innhold
  
  

Norges Skøyteforbunds idrettsgrener har alle behov for hensiktsmessige anleggsfasiliteter for å utøve sine aktiviteter for topp og bredde på en god måte.
Hensiktsmessige fasiliteter omfatter både halltid og tilgang til eksisterende anlegg samt utvikling av rulleskøytebaner, naturisflater, kunstisbaner og ulike hall-konsepter.

Aktivitetene i skøytegrenene forutsetter ulike typer anlegg og stiller ulike krav til spesialiseringsgrad, kostnadsnivå og sambruk med andre. Det vil dermed være behov for å synliggjøre både ulike erfaringer og ulike tilnærminger til anleggsutvikling.
Grenenes aktiviteter og behov bør ses i sammenheng både når det kommer til satsing på rekruttering, bredde og topp, samt utvikling av hensiktsmessige anlegg.

Framtidsutsiktene med hensyn på klima innebærer en utfordring for videreutvikling av norsk skøytesport.
For å gjenvinne en ledende posisjon som nasjonalsport og internasjonalt ledende skøytenasjon er anlegg for utøvelse av skøytesport i ulike størrelser og kvalitet en nødvendig betingelse.

Visjon:
Det skal være arenaer for skøyteaktivitet over hele landet

Mål:
- Økt antall flater/arenaer for skøyteaktivitet
- En økning i antall tidsriktige konkurranseanlegg i nærheten av de største sentra/byer i alle landsdelene


1

 Aktuelt