Innhold
  
  


Norges skøyteforbunds anleggsutvalg i perioden 2019 – 21 består av følgende personer:
-        Frode Bøhm (NSF visepresident)
-        Henning Hagelund (NSF styre)
-        Lillian Arnesen
-        Heidi Soleng
-        Nils Harald Brattgjerd
-        Bjørn Thømt
-        Håkon Dahl (NSF adm)

Mandat
NSF Anleggsutvalg skal være en synlig ressursgruppe. Utvalget skal:
• Innhente og ajourføre status på anleggsprosjekter for ulike skøyteaktiviteter
• Gjennomføre et anleggsseminar i tingperioden
• Være støttespillere og rådgivere for lokale initiativtakere til skøyteanlegg
• Inneha oppdatert kjennskap til formelle prosesser for støtte til skøyteanlegg
• Samarbeide med andre isidretter med sikte på anleggsutvikling

Anleggsutvalgets funksjon
Anleggsutvalget i Norges Skøyteforbund (NSF) skal i perioden 2019 – 2021 arbeide for å gjennomføre målsettingen beskrevet i strategiplanen for skøyteanlegg vedtatt for kommende tingperiode i forbundet. NSF Anleggsutvalg skal være en ressursgruppe med et nasjonalt nettverk og ansvarsområde til å støtte opp om lokale og/eller regionale initiativ. Initiativ og pådriverfunksjon for anleggsutvikling må ligge lokalt. NSF skal støtte opp om klubber og kretser som har initiativtakere som arbeider lokalt for å bygge skøyteanlegg. NSF Anleggsutvalg vil også søke samarbeid med private initiativtakere som vurderer å etablere skøyteanlegg der klubber og kretser får tilgang til organisert brukstilgang.
NSF skal inneha kompetanse på hvordan framskaffe økt offentlig støtte til anleggsprosjekter og være behjelpelig med å igangsette prosedyrer for hvordan sentrale, regionale og lokale planprosesser igangsettes for å nå realisering av anlegg i offentlig og/eller privat regi.
NSF skal benytte sin posisjon i Norges Idrettsforbunds (NIF) anleggsutvalg til å fremme skøyteidrettenes anleggspolitiske interesser. Gjennom dette forumet og gjennom direkte kontakt mot departementet som har ansvar for idrett (Kulturdepartementet) arbeide for å øke rammene for kostnadskrevende anlegg.

Virkemidler
NSF har over mange år hatt samarbeid med Norges Bandyforbund (NBF) om utbygging av isflater for bandy og hurtigløp. Konseptet innebærer å bygge isflater hvor bandy og hurtigløp kan kombineres, med alternative lengder på hurtigløpsbanen. Dette samarbeidet skal videreføres.
NSF har også hatt samarbeid med Norges Ishockeyforbund og Norges Curlingforbund om å bygge ishaller for kunstløp, ishockey og curling. Dette samarbeidet skal videreføres.
NSF har avtale med NORCONSULT som utvikler konsepter for skøyteanlegg. NSFs mål er at klubber og kretser skal finne kompetanse gjennom tidligere utviklede konsepter for anlegg under de fleste betingelser, blant annet:
• Kunstisanlegg. Underlag, banelengde varmegjenvinning etc.
• Planering og drenering av åpne områder for islegging av naturis
• Rulleskøyteanlegg. Banelengde og underlag
• Kombinering med andre idrettsanlegg, for eksempel tartanunderlag på friidrettsanlegg til islegging vinterstid

Ta kontakt med anleggsutvalget dersom du har spørsmål eller vi kan være til hjelp!
Epost: skoyteforbundet@nif.idrett.no 


1

 Aktuelt