Innhold
  
  

Spillemidler til isanlegg

Vedlagt er reglene for tildeling av spillemidler til ulike typer idrettsanlegg i Norge. I vedlegget finner du også beskrivelse av fremgangsmåte ved søknad om tilskudd og annen praktisk informasjon.

Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet


Ta gjerne kontakt med Norges Skøyteforbunds anleggsutvalg dersom du ønsker bistand til dette.
Epost: skoyteforbundet@nif.idrett.no1

 Aktuelt