Innhold
  
  

Frister for 2018
Vi vil publisere informasjon og øvrige frister for de ulike støtteordningene fortløpende

POST 3, frist 30.11:

Klubbene kan nå søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak for 2018.

 

Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom

(13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet.

 

Prosjekter som faller utenfor ordningen: 

• Støtte til utstyr 

• Støtte til markedsføring 

• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene 

 

Søknadskrav: 

• Tiltakene må være gjennomført i 2018 eller være påbegynt

• Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

 

NSF behandler kun søknader via dette skjema. Spørsmål ang. post 3 sendes til post3@skoyteforbundet.no

SØKNADSSKJEMA

Med vennlig hilsen

Norges Skøyteforbund

1

 Aktuelt