Innhold
  
  

​For å delta på trener 2-kurs må du ha gjennomført og bestått trener 1.

NIFs trenerløype, Trener 2

NSF planlegger oppstart for neste trener 2-kurs høsten 2018.

1
  

 Aktuelt