Innhold
  
  
Marcel L. Vanberg
Bjørn Pettersen
Erik Øsmundset
Gunnar Lødding
Tone Sørli
Roar Eriksen

1
  

Leder:Lasse Sætre 
Medlem: Edel Therese Høiseth
Medlem: Arne Skuterud
Medlem: Eskil Ervik


2
  
Christine Isaksen
Vibeke Morken


3
  

Leder: Espen Røtterud Runås
Medlem: Hege Mossige
Medlem: Cathrine Wessel

4
  
Leder: Hege Røsto Jensen
Medlem: Kari-Anne Olsen
Medlem: Aleksander Sunde Iversen

5
  
Eric de Mena
Lillian Arnesen
Veronika Vrtlova

6
  
Leder: Erik Ekornhol
Medlem: Odd Borgersen 
Varamedlem: Irene Tanke

7
  
Leder: Knut Arthur Olsen
Medlem: Bjørg Røsto Jensen
Medlem: Tove Marit Berg 
Varamedlem: Roar Eriksen

8
  

Leder: Anstein Gjengedal
Medlem: Nils Dagfinn Lier
Medlem: Line Kaldestad
Varamedlem: Oddbjørn Ervik
Varamedlem: Janniken Høybakk

9
  
Leder: Bjørn Hennum
Medlem: Odd Olsen
Medlem: Vivi Ann Østby Eng
Varamedlem: Julie Vister Nordbø
Varamedlem: Steinar Fagerheim
10
  

Leder: Jens Vasaasen
Medlem: Jeanette Ellingstad
Medlem: Reidun Vikan
Medlem: Roald Farestveit
Varamedlem: Petter Rukke

11
  

Leder: Frode Bøhm
Medlem: Nils Einar Aas
Medlem: Bjørn Thømt
Medlem: Nils Harald Brattgjerd
Medlem: Halvor Lauvstad

12

 Aktuelt