Innhold
  
  

​Sparebankstiftelsen har i samarbeid med Norges Skøyteforbund et prosjekt som heter «Skøyteglede».
Prosjektet deler ut midler til foreninger, organisasjoner og skoler som ønsker å tilrettelegge for aktivitet på is.
 
Ønsker din barnehage/skole/idrettlag eller velforening å søke om midler til utstyr for produksjon og vedlikehold av is?
 
Send inn en kort søknad som inneholder:
- Kort beskrivelse av området dere ønsker å islegge
- Hvem som sørger for at isen blir laget og ryddet (for eksempel FAU, driftslag, foreldregruppe eller andre)
- Hvilken type utstyr dere trenger og anslag kostnad på utstyret
o Typisk utstyr for å lage og vedlikeholde isflater er kraftig vannslange og snøskuffer/-skyfler (se vedlegg)
o Aktivitetsutstyr som for eksempel skøyter (til utlån) og støtter for de som trenger hjelp til å holde seg på beina med skøytene på
- Kontonummer for utbetaling ved eventuell støtte
 
Søknader behandles fortløpende. Send din søknad på epost:
skoyteforbundet@nif.idrett.no
 
Lik gjerne prosjektets Facebookside «Skøyteglede».

1

 Aktuelt