Innhold
  
  

​Sparebankstiftelsen har i samarbeid med Norges Skøyteforbund hatt et prosjekt som het «Skøyteglede».
Prosjektet delte ut midler til foreninger, organisasjoner og skoler som ønsker å tilrettelegge for aktivitet på is.

Søknadstildelingen for 2019 og hele prosjektet er nå avsluttet.

1

 Aktuelt