Arrangør av NSF Ting 2019

​Mona Adolfsen overtar "president-klubba" fra tidligere president Rune Gerhardsen under NSF's ting 2017. Nå ber NSF klubber og kretser om å søke om å arrangere NSF's ting 2019.

Svenn Erik Ødegaard
15.08.2018
Norges Skøyteforbund skal ha sitt ting 14.-16. juni 2019. I den forbindelse inviterer NSF potensielle arrangører (klubber og/eller kretser) om å sende en kortfattet søknad om å få arrangere neste års skøyteting.

Søknaden sendes på e-post til generalsekretær Halvor Lauvstad: halvor.lauvstad@nif.idrett.no

Søknad skal inneholde:

- Kort beskrivelse av lokalisering 
- Fasiliteter for avholdelse av tinget 
- Navn på hotell/ møtested 
- Størrelse på stort møterom (bør kunne romme ca 100 personer) 
- Antall mindre møterom tilgjengelig (bør være 3) 
- Ca kostnad pr person inkl mat 
- Transport til/fra arrangørsted

Søknadsfrist

Søknader bes innsendt senest 25. oktober 2018.

Ihht NSFs lover skal Ting være avviklet innen 15. juni det årets det skal avholdes, men grunnet kollisjoner med fri- og helligdager tidligere i juni, har styret i samråd med lovkomiteen besluttet å legge Tinget til de ovennevnte datoene.

Vi gleder oss til Ting med friske tanker, meninger og diskusjoner!

Mona Adolfsen

President Norges Skøyteforbund