Endring i NSF`s styre

 
Lise Røsto Jensen
28.10.2019
Norges Skøyteforbund har i dag blitt orientert av Kristian Vårvik at han ønsker å fratre som styremedlem i NSF. Hege Bratli rykker opp fra varamedlem til fast medlem av styret.

Kristian vil fortsatt bidra med å fremme norske skøytesport fremover, også i samarbeide med Norges Skøyteforbund. Ved at han fratrer som styremedlem står han imidlertid friere til å påta seg oppdrag, som per i dag ikke vil være forenelig med vervet som medlem av Norges Skøyteforbunds styre. 

«Vi skulle selvsagt gjerne hatt Kristian med videre som en del av vårt styre, men ser samtidig at dette gir nye muligheter både for ham, for Norges Skøyteforbund og ikke minst for norsk skøytesport», sier president Mona Adolfsen
«Det er ingen dramatikk knyttet til dette valget og Norges Skøyteforbund vil fortsatt ha god nytte og et nært samarbeide med Kristian. Han vil blant annet fortsatt være en del av medieutvalget som vi nylig nedsatte. Samtidig ønsker jeg å takke Kristian for det arbeidet han har gjort så langt for å synliggjøre skøytesporten enda bedre, og gleder meg til et videre samarbeide med ham, men da altså i en annen setting».

Som følge av at Kristian Vårvik nå trer ut av styret, kommer Hege Bratli inn som ordinært styremedlem.