FULLTIDS SKØYTETRENER SØKES

Svenn Erik Ødegaard
04.12.2018
Wang toppidrett Stavanger søker etter heltids skøytetrener. Søknadsfrist er 4. januar 2019.