Fem nye Overdommere

​De nye autoriserte Overdommerne med kursleder Gunnar Lødding:

Fra venstre: Anna Emilie Ervik, Ida Høiby, Anne Mette Mauseth, Roger Hagen, Bjørn Terje Andersen og kursleder Gunnar Lødding.

Foto: Erik Øsmundset

Svenn Erik Ødegaard
08.04.2019
Dommerutvalg hurtigløp, DUH, arrangerte kurs for nye overdommere i fjor høst på Hamar. De fem som deltok på kurset er nå autorisert til nivå 3. Kurset ble ledet av DUH-medlem, Gunnar Lødding.

De nye overdommerne er Anna Emilie Ervik, Anne Mette Mauseth og Bjørn Terje Andersen fra Hamar IL, Ida Høiby fra Kongsvinger SK og Roger Hagen fra Stange SK.