Forslag til valgkomiteen

Svenn Erik Ødegaard
14.01.2019
Valgkomiteen i Norges Skøyteforbund har startet sitt arbeid fram mot skøytetinget 2019 i Kristiansund.

Vi oppfordrer klubber og kretser i skøyteforbundet om å sende forslag på aktuelle kandidater til nytt styre i NSF. Frist for innsending av forslag på kandidater er 1. mars.

 Forslag sendes til leder for valgkomiteen.

Jens Vasaasen, 
E-post: jensvasaasen@hotmail.com

Mobil: 48025608

 Øvrige medlemmer i valgkomiteen kan også kontaktes.

 Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

Jeanette Skarstein Ellingstad, OSK

Reidun Vikan, TSK

Roald Farestveit, Bergen SK

Varamedlem: Petter Rukke, Hol IL