Idrettens fredskorps

Svenn Erik Ødegaard
15.11.2018
Idrettens fredskorps er et utviklingsprogram i regi av Norges Idrettsforbund. Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia, Malawi eller Botswana.

​Intensjonen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet.

Idrettens fredskorps har nå åpnet sin søkeportal. Norges Idrettsforbund henvender seg til oss for at vi skal kunne spre informasjon om
programmet innad i vår organisasjon.

Søknadsside Idrettens fredskorps