OLT - Trenerløftet

Svenn Erik Ødegaard
04.09.2018
Olympiatoppen søker unge trenere til utviklingsprogram. Unge, talentfulle og ambisiøse trenere for morgendagens utøvere, som ønsker å videreutvikle seg i trenerrollen, oppfordres til å søke om å delta på Olympiatoppens prosjekt «Trenerløftet».

Hensikt og målgruppe

Målgruppen for programmet er særforbundenes prioriterte trenere for morgendagens utøvere. Tiltaket er fellesidrettslig, og trenere fra alle idretter kan søke. Trenere under 30 år vil bli prioritert, og det er ønskelig med en god balanse av kvinnelige og mannlige trenere. Hensikten med «Trenerløftet» er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv.

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

Link til søknad og utfyllende info:

https://www.olympiatoppen.no/trenerutvikling/trenerloeftet/page9407.html