Plug&Skate

Svenn Erik Ødegaard
20.02.2019
Norges Ishockeyforbund har gått sammen med Norges Bandyforbund og Norges Skøyteforbund med et prosjekt som er kalt Plug&Skate. Her kan kommuner søke om midler til kunstfrosne "løkker" rundt omkring i Norges land.

Skøyteforbundet har sammen med Bandyforbundet gått inn i et samarbeid med Norges Ishockeyforbund. Sparebankstiftelsen DNB er med i prosjektet for å lage mindre kunstfrosne isbaner rundt omkring i landet. De har gått inn med en gave på 10 mill kroner som skal benyttes til dette prosjektet.

Tildelingen er gitt for å være en økonomisk hjelp til de som vil bygge mindre kunstfrosne isbaner til glede for både store og små.

Norges Ishockeyforbund har sammen med Norconsult utviklet et konsept for kunstfrosne isløkker som er blitt kalt "Plug&Skate". Nedenfor er link til beskrivelse av konseptet som vi håper mange kan ha nytte av.

Gaven som er tildelt vil bli brukt som delfinasiering av løkkene, med tilskudd på inn til 1 mill kroner til hver bane. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

I tillegg til dette kan det søkes om 1 mill kroner i tilskudd fra Spillemidlene/Nærmiljøanleggsmidler via kommunen. Kulturdepartementet har godkjent denne satsen for "Plug&Skate-anleggene".

For mer informasjon, kontakt Norges Ishockeyforbund ved Ottar Gjerde, 98 22 00 06, oe@hockey.no 

Hvordan søke? Her finner du informasjon om hvordan søke.

Konseptinformasjon kan lastes ned her