Post 3-midler 2018

Lise Røsto Jensen
30.10.2018
Nå kan klubbene søke på post-3 midler for 2018.
Fristen er 30.november.


Klubbene kan nå søke om Post 3 midler til barn/ungdoms-tiltak for 2018.

Post 3-midler er et tilskudd fra Norges Idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom
(13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som skal bidra til økt breddeaktivitet.

Prosjekter som faller utenfor ordningen: 
• Støtte til utstyr 
• Støtte til markedsføring 
• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene 

Søknadskrav: 
• Tiltakene må være gjennomført i 2018 eller være påbegynt
• Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

NSF behandler kun søknader via elektronisk skjema. 

SØKNADSSKJEMA