Søknad NM hurtigløp 2021

Svenn Erik Ødegaard
25.06.2019
TKH ønsker søkere til norske mesterskap 2021. Normalt er søknadsfristen 30. april, men på grunn av at det forelå et lovforslag på tinget, ble denne fristen utsatt.

​Ny frist er satt til 01.08.2019.

På tinget i Kristiansund ble det vedtatt følgende:

Norgesmesterskapene i hurtigløp:
- NM menn og kvinner senior, allround
- NM menn og kvinner senior, sprint
- NM menn og kvinner, enkeltdistanser
- NM menn og kvinner junior, allround
- NM menn og kvinner junior, sprint

Norgesmesterskapene i hurtigløp arrangeres som egne stevner, eller stevner hvor to eller flere mesterskap arrangeres samtidig.

I tillegg til disse forannevnte ønsker TKH også søknader på: 
- NM veteraner 
- Landsmesterskapet for gutter og jenter 12 - 16 år.

Vi ber om at klubber/kretser sender søknad til: 
Skoyteforbundet@nif.idrett.no 

Søknadsfrist 01.08.2019