Seminar Bredde og aktivitetstiltak hurtigløp

Svenn Erik Ødegaard
09.11.2018
I forbindelse med Odalsskøyta inviterer Norges Skøyteforbund v/breddeutvalget og administrasjonen trenere, foreldre, ledere og andre interesserte til breddeseminar i Koss-auditoriet, Vikingskipet fredag 16. november klokka 18:30

Vi retter oppmerksomheten mot det gode arbeidet som drives i og på tvers av klubbene og grenene i NSF - og legger opp til en god gjennomgang og drøfting med dere som nøkkelaktører innenfor hurtigløp om både iverksatte, aktuelle og ønskede breddetiltak denne sesongen.

Sentrale stikkord for oss er gode tiltak og praksiseksempler som stimulerer og fremmer:

  • et attraktivt tilbud til jenter og gutter junior C og oppover
  • et attraktivt tilbud til rekrutter og utøvere i yngre årsklasser
  • nysgjerrighet på rollen som forbilde og trener for eldre utøvere - og utøvere som trapper ned egen satsing
  • involvering av foreldre i både klubbmiljø og skøyteaktivitet
  • faglig påfyll, fellesskap og utholdenhet i treneroppgaven
  • utvikling av klubbmiljøer, tilhørighet og aktivitet hele året
  • tiltak på tvers av klubber og grener som gir til sosiale, sportslige og ressursmessige gevinster
  • deling av god og inspirerende praksis i og mellom alle grenene i NSF

Tid og sted: fredag 16. november kl 1830 - 2030 i Koss-auditoriet i Vikingskipet, Hamar

 

Velkommen!