Stipender fra Morgendagens Skøyte Ess!

​Øverst fra venstre: Ragne Wiklund, Ane By Farstad.
Nederst fra venstre: Hallgeir Engebråten, Pål Myhrne Kristensen og Tobias Fløiten.

Foto: Eivind Flensborg

Svenn Erik Ødegaard
20.08.2018
Morgendagens Skøyte Ess (MSE) er en ideell, privat organisasjon som støtter unge skøyteløpere av begge kjønn med årlige stipendier. Siden starten i 1986 har MSE delt ut stipendier for totalt 1,7 millioner kroner.

Nytt av året er «Kuppern-stipend». Stipendiet er øremerket «langdistansetalent», og en løper – kvinne eller mann – får stipend hvert år.

 

Stipendvinnere i sesongen 2017-18 er:

Kvinner:

Ragne Wiklund, Aktiv Skøyteklubb               (5000,-)
Ane By Farstad, Sportsklubben Falken         (5000,-) 
Gina Engebråten, Nord-Odal IL                     (5000,-)

Menn:

Kasper Tveter, IF Fram                                (5000,-) 
Pål Myhren Kristensen, Arendal SK             (5000,-) 
Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL               (8000,-): Hjallis-stipend 
Tobias Fløiten, Nord-Odal IL                         (8000,-): Kuppern-stipend

Norges Skøyteforbund gratulerer og takker MSE for støtten til unge norske skøytetalenter!

Bildet er tatt av Eivind Flensborg og viser Ragne, Ane, Hallgeir, Pål og Tobias