TD'er og Overdommere har hatt seminar

Svenn Erik Ødegaard
25.09.2019
TKH/DUH har arrangert sitt årlige seminar for teknisk delegerte og overdommere foran hurtigløpssesongen. Seks TD-er og 30 overdommere fra nivå 1-3, mange av dem nyutdannet. møtte til oppfriskingsseminar på Gardermoen.

​Regler ble gjennomgått og diskutert. Seminaret ble ledet av DUH-leder Gunnar Lødding og TKH-leder Marcel Vanberg. Dermed skal både TD'er og Overdommere være godt rustet og forberedt til ny sesong.

Pokalen "Årets overdommer", en vandrepokal innstiftet av Roald Farestveit (t.v.) og Bergen Skøyteklubb, ble denne gang tildelt dommerildsjel Lars Breckan (t.h.) fra Sør-Trøndelag Skøytekrets.